Pressmaterial, får dock ej användas utan Ingvar Willexbergs godkännande.
Logotyp och profilbild får ej publiceras utan godkännande
från Ingvar Willexberg


Logotyp för Willexberg Art & Design

Denna logotyp får bara användas vid godkännande från Ingvar Willexberg. Logotypen får ej användas i tryck eller publicering utan godkännande från
Ingvar Willexberg


Profilbild

Denna bild är profilbild av Ingvar Willexberg. Bilden får enbart användas med godkännande från Ingvar Willexberg. Bilden får ej användas i tryck eller publicering utan godkännande från
Ingvar Willexberg.